ติดต่อเรา


หจก. พีที ศิลา ยนตรกิจและบริการ 
108 หมู่ 2 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 053-683342, 083-5764447, 081-0285892, 081-7648435, 089-8511605 
หรือ e-mail : pts_yontakit@yahoo.com