บริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
หจก. พีที ศิลา ยนตรกิจและบริการ 108 หมู่ 2 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 053-683342, 083-5764447, 081-0285892, 081-7648435, 089-8511605 หรือ 
e-mail : pts_yontakit@yahoo.com